THOMAS RESONANCE

Welkom!

Wat mooi dat je geïnteresseerd bent in resonance en dat je via deze site naar meer informatie op zoek bent.

Klank en trilling, in welke verschijningsvorm dan ook, zijn fascinerend en ik probeer al heel lang het geheim ervan te ontdekken.

In 1997 ben ik afgestudeerd aan het Sweelinck Conservatotium in Amsterdam voor het instrument Contrabas, met als studierichting Lichte Muziek. Ik heb sindsdien als uitvoerend musicus gewerkt in diverse samenstellingen op podia in binnen- en buitenland. Het geven van workshops en mijn lespraktijk brachten mij veel voldoening.

Naast dat alles bleef ik zoeken naar een andere manier van klankbeleving, een andere manier om mensen te raken en te verbinden en te laten resoneren met klanken. 

Gedurende deze ontdekkingsreis liep ik op een dag door Maastricht. Mijn trieste bui verdween op slag bij het horen van wonderlijke geluiden. Toen ik al luisterend op zoek ging naar de bron van deze hemelse klanken, ontmoette ik voor het eerst de Hang.
Vrijwel direct had ik de sterke drang om ook zo’n prachtig instrument te mogen bespelen. Ik herkende dit verlangen want jaren geleden ervoer ik ditzelfde  toen ik kennis maakte met de contrabas.

Op die dag in Maastricht liet ik deze nieuwe muzikale liefde binnen in mijn hart komen. Het raakte mij tot in mijn ziel.

Toen ik na een poosje uiteindelijk een Hang voor mijzelf mee naar huis kon nemen ging er een wereld van mogelijkheden binnen de klankvorming voor mij open. Het bijzondere was dat ik ontdekte dat mijn doel op dit instrument slechts was om klank voort te brengen. Het was heel nieuw voor mij om te ontdekken dat het imponeren met muzikale schema’s en technieken niet meer nodig was, slechts via de Hang klank doorgeven aan de luisteraar was nu belangrijk. Ik ervoer het als een stroom van resonantie rechtstreeks uit mijn hart. Samen met de Hang gebeurde dit als vanzelfsprekend.

In 2014 kwam de opleiding ‘Werken met Klankschalen en de Gong’ op mijn pad. Steeds meer mocht ik de kracht van klank, boventonen en frequentie ervaren. Sindsdien ben ik met name het fenomeen ‘klank’ in alle verschijningsvormen verder gaan bestuderen.

De werking van de boventonen is zeer krachig.  Zeker de Klankschalen, de Hang en de Gong bezitten een ongekend hoorbaar en onhoorbaar scala aan deze natuurtonen.

“Nada Brahma”: alles is trilling, alles is frequentie (Sanskriet gezegde).

Thomas Kwakernaat